Bescherming flexwerker pakt positief uit voor zzp’er

zzp

Afgelopen februari heeft de Tweede Kamer, in een poging de positie van de flexwerker te verstevigen, ingestemd met een nieuwe regeling: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet moet vanaf 1 juli 2015 van kracht gaan, maar is deze wijziging wel zo gunstig voor de flexwerkers onder ons?

Oude vs. nieuwe situatie

Daar waar flexwerkers nu nog drie tijdelijke contracten in drie jaar mogen doorlopen alvorens hun contract verplicht omgezet moet worden naar een vast contract, wordt de termijn na het ingaan van de nieuwe wet verschoven naar twee jaar. Wel nog met drie tijdelijke contracten. Daarnaast bedraagt de huidige opvolgingsperiode drie maanden en die wordt in de nieuwe wet opgeschroefd naar zes maanden. Wat dus betekent dat een flexwerker een half jaar uit dienst zou moeten om de keten te doorbreken. Daarbij wordt met de WWZ ook een ontslagvergoeding voor flexwerkers verplicht gesteld. Dat klinkt mooi, maar ook dit vormt wederom een extra last voor de werkgever.

Bezorgdheid Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft in een verslag haar zorgen geuit over deze wet, omdat ze bang is dat de invoering ervan alleen maar averechts zal uitpakken. Flexwerkers worden dus niet beter beschermd, maar lopen juist een groter risico om door een andere tijdelijke kracht te worden vervangen gezien de zwaardere lasten en verplichtingen die een flexwerker – als de nieuwe wet ingaat – met zich meeneemt.

De één zijn brood…

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt zelfs dat 47 procent van alle ondernemers aangeeft door deze strengere maatregelen minder flexwerkers te zullen aannemen en meer zzp’ers te zullen inzetten. En daarmee lijkt de bezorgdheid van de Eerste Kamer dus niet ongegrond. Dezelfde twijfels werden eerder uitgesproken door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Raad van State, en  het Centraal Planbureau (CPB).

Met name door de vele verschillende flexwerkconstructies en onduidelijkheden rondom het arbeidsrecht is wordt er steeds meer specialistische kennis vereist uit de juridische markt. Werknemers die een geschil hebben met de werkgever worden sterk aangeraden op zoek te gaan naar een advocatenkantoor op basis van specialisatie. Vanuit dit oogpunt zijn er ook in de markt zelf regionale verenigingen van arbeidsrechtsadvocaten tot stand gekomen die specifieke kennis delen rondom arbeidsrechtelijke zaken. Bij juridische geschillen rondom arbeidsrecht hangt veel af van wie op welk moment welk initiatief neemt, met daarbij relatief minder mogelijkheden om naderhand het proces bij te sturen.

Schematisch overzicht beoogde ontslagrechtsysteem. Bron: VAAN

Schematisch overzicht beoogde ontslagrechtsysteem. Bron: VAAN

Zie ook: Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (VAAN) – PDF

 

Tags: , ,

 

Meer Berichten in Nieuws

 
 

Deel dit