Starten op woningmarkt moeilijk voor jonge ondernemers

Veel starters, en dus ook jonge ondernemers, hebben moeite om in te stromen op de huizenmarkt. Ze krijgen vaak niet de mogelijkheid om grote sommen geld te lenen en daarnaast is het risico van een negatieve overwaarde voor veel starters een groot probleem.

Sinds het begin van de crisis zit de huizenmarkt in het slop en de prijs van huizen gaat maandelijks nog altijd omlaag. Het is op dit moment niet bekend wanneer de neergaande spiraal op de huizenmarkt wordt doorbroken, maar volgens verschillende analisten kan de woningmarkt zich alleen herstellen als de instroom van starters drastisch wordt verbeterd.

Dit kan onder andere gebeuren door meer zekerheid te geven over de HRA, betere regelingen voor starters te creëren en starters meer hypotheekmogelijkheden te bieden. Op alle 3 de gebieden zou op dit moment echter nog te weinig worden gedaan en daarom is het volgens de analisten zaak om snel maatregelen te treffen. Dit zou voor relatief snel herstel van de woningmarkt noodzakelijk zijn.

Zo is het belangrijk dat eventuele verandering in de HRA snel bekend moeten worden gemaakt, zou de Nationale Hypotheek Garantie alleen voor starters moeten gelden en zouden jongeren meer geld moeten kunnen lenen. Op die manier kunnen starters een beter kostenplaatje krijgen en zich indekken tegen een eventuele negatieve overwaarde op hun huis.

Voor jonge ondernemers lijkt op dit moment vooral de mogelijkheid tot het lenen van meer geld erg belangrijk. Het is vaak onmogelijk om een normale hypotheek te krijgen en daardoor komen zij niet in aanmerking voor de aanschaf van een huis. Jonge ondernemers krijgen tijdens een hypotheekadvies te vaak nee te horen en dat is volgens analisten een slechte zaak. Er zou meer ruimte moeten komen voor een hogere hypotheek voor starters.

Woningen

 

Tags: , , ,

 

Deel dit